Praktisk information

Den private institution


Den private institution er et aktivt valg og der skal derfor ansøges udenom kommunens hjemmeside

Dette gør du hos os ved at tage kontakt til den daglige leder, Camilla, på tlf. 5434 6240 eller pr. mail leder@skyttebjergbh.dk


Ønsker du at udmelde dit barn, skal dette ske skriftligt med 2 måneders varsel til d. 1. i måneden, pånær ved skolestart, da dette sker automatisk.

Forældrebetaling


Forældrebetalingen udgør fra 01.12.22 kr. 2.200 pr. md.*

Børnene skal selv have frokost med, samt en eftermiddagsmadpakke.


Den forhøjede forældrebetaling udgør forskellen mellem det kommunale tilskud og taksten for tilskud i RudersdalKommune. Modtager børnehaven et højere ordinært tilskud fra hjemkommunen, foretages der ingen regulering af forældrebetalingen.


De kommunale tilskud kan oplyses af din hjemkommune eller ved henvendelse til Skyttebjergs leder.


* Er barnet bosat i en anden kommune end Rudersdal Kommune, kan børnehaven opkræve højere forældrebetaling, hvis det kommunale tilskud fra hjemkommunen er lavere end det tilskud børnehaven modtager for et tilsvarende barn fra Rudersdal Kommune.

Famly


I Skyttebjerg benytter vi os af Famly til den daglige kommunikation. Her vil vi uploade billeder fra dagen, information om begivenheder oa. I som forældre har mulighed for at kontakte personalet og forældre til andre børn. I har også mulighed for, at melde ferie, sygedage oa.

børnehave
unsplash