Bestyrelsen


Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der vedtager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar for bestyrelsen vedtager den daglige pædagogiske og administrative ledelse og drift i institutionen.


Bestyrelsen består af i alt 6 medlemmer. Én formand og 4 forældrerrepræsentanter, som vælges af og blandt institutionens forældre, og én medarbejderrepræsentant, som vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen.Den fungerende bestyrelse i Skyttebjerg består på nuværende tidspunkt af


Katrine Johansson (Formand)

Morten Brauner (Næstformand)

Rikke Quist Hansen (Kasser)

Clara Marie Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (Bestyrelsesmedlem)

Jonathan Whitt (Bestyrelsesmedlem)

Maria Darringe (Suppleant)


unsplash