Berigelse og sjov for jeres barn

Skyttebjerg


I den lille børnehave, Skyttebjerg, har vi et stort fokus på at give barnet et miljø med omsorg, så udviklingen af de sociale og læringsmæssige kompetencer kan ske trygt.
Vores mål er, at alle bliver set, hørt og forstået, og at dette skal danne ramme for de videre demokratiske værdier.


Her er også plads til en masse leg, både den planlagte leg, men også den frie leg - her skal børnene stimuleres, så de personlige, sociale, sproglige, motoriske og børnekulturelle kompetencer udvikles.

Gå på opdagelse i vores institution

Kommende begivenheder

Æg trilning

Marts


Marts byder på den traditionelle ægge-trilning, og vi glæder os til at tage på tur i skoven, hvor vi skal trille æg.Havedag

13. April


Busken skal trimmes, græsset skal slåes og snobrødet skal over bålet. Maj fest

Maj


Maj er en særlig måned, hvor Grævlingene starter i skole / SFO.

Vi holder afslutning for Grævlingene og deres familie i slutningen af maj.

Forældre citater

“Vores største drøm, da vi flyttede nordpå fra byen, var at finde en lille, hyggelig børnehave ved skoven. Fri for mobning, fyldt med krammere og med naturen i centrum. Alt det fandt vi i Skyttebjerg børnehave” 


Mark, far til Elvira

“Vi flyttede vores barn fra en stor integreret institution, hvor vi savnede nærvær, større tryghed og "hjemlighed" ”


Clara, mor til Sally

“Som tilflyttere fra københavn var den gamle, vilde have omkring Skyttebjerg et kæmpe plus! Det er tit vi hilser på et egern på spring i nøddetræerne, når jeg afleverer børn om morgenen"


Sofie, mor til Ines

Pædagogisk læreplan


Her kan du læse vores pædagogiske læreplan. Denne beskriver via pædagogiske overvejelser, refleksioner og eksempler, hvordan vi skaber en klar fælles retning for børnehusets pædagogiske arbejde.

daginstitution

 Tilsynsrapport 09.01.2024


"Jf. Rudersdal kommunes tilsynsramme fører Dagtilbudsområdet tilsyn over to år, hvor det anmeldte tilsynligger i år 1 og det uanmeldte tilsyn i år 2.Det uanmeldte tilsyn føres på baggrund af det anmeldte og følger op på de indsatser, det anmeldte tilsynpeger på, at børnehuset enten kan, bør, eller skal arbejde med for at udvikle den pædagogiske kvalitet. "

unsplash