Børnegrupper

"Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personalefastsætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende, hvor alle børn skalopleve at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til."

- Uddrag af Den styrkede pædagogiske læreplan

natur

Børnene i Skyttebjerg bliver opdelt i grupper, enten på dagen eller planlagt ifht alder dette kan være med til at styrke barnet i deres trivsel, udvikling og læring.

Eksempelvis er man en "grævling" det sidste år man går i børnehaven og her er man med i en gruppe der får ekstra ansvar, samt flere muligheder for selvstændige opgaver.

Fra oktober måned samles grævlinge gruppen en gang om ugen i en skolegruppe, hvor de laver små opgaver af skiftende karakter. Her forsøger vi at lave en mini "børnehaveklasse", så springet til skolen ikke synes så stort for det enkelte barn.